#

Kompanzasyon Sistemleri

Reaktif Ceza ve Kompanzasyon Takibi

Türkiye Cumhuriyeti enerji piyasasını kontrol edebilmek için 2008 yılında bir yönetmelik oluşturdu. Bu yönetmeliğe göre TEDAŞ a bağlı işletmeler artık uygulanacak olan reaktif oranları düzenlemelidir. Bu düzenlemeye göre belirli oranlarda enerji kullanan işletmeler İndüktif ve Kapasitif enerjilerine göre artık Reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlü tutulmaya başlandı. “Reaktif enerji nedir?” diye sorulduğu vakit ise genel olarak şu şekilde bir açıklama yapılabilir.  Şehrin elektrik şebekesine bağlanılan herhangi bir cihaz aktif enerji çeker ancak bunun yanında reaktif enerji de çeker. Cihazın çalışmasında herhangi bir etkisi olmayan reaktif enerji şebekeyi gereksiz yere yüklemektedir ve şebekenin işletimi sırasındaki maliyeti arttırmaktadır. Bu yüzden bir işletmenin reaktif ile aktif enerji tüketimlerini belirli sınırlar içerisinde tutmalıdırlar. Bunun için de kompanzasyon sistemlerinden faydalanırlar.

Kompanzasyon Sistemi Nedir?

Kompanzasyon sistemleri enerji tüketimlerini belirli sınırlarda tutabilmek için kurulan sistemlerdir. Bu sistemler sayesinde işletmeler aktif ve reaktif enerji harcamalarını kontrol ederek bu harcamaların yasa ile belirlenen sınırlar dahilinde kalmasını sağlamaya çalışırlar çünkü reaktif enerji harcamanın bedeli işletmeleri ciddi borçlar altına sokabilmektedir. Sayılar Mühendislik uzaktan reaktif enerji takibi yapabilen bir firmadır. Bu sayede reaktif enerji harcamasını uzaktan bilgisayarlı sistemlerle yaparak firmaların enerji harcamasını kontrol eder. Ayrıca Sayılar Mühendislik firmaların enerji harcamalarını arşivleyerek dönemsel olarak veriler tutar ve ileride yine firmaların kullanımına ve bilgisine sunar.

Sayılar Mühendislik olarak kompanzasyon takibini yapmış olduğumuz firmaların reaktif ceza bedeli gelirse Reaktif Enerji Ceza Bedelini Biz Ödüyoruz!..

Kompanzasyon Sistemi Nasıl Çalışır?

Kompanzasyon sistemleri firmaların reaktif enerji harcamalarını takip etmek için kurulan bir sistemdir. Bu sistemler 24 saat boyunca enerji harcamanızı kontrol eder. Bunun için de güç röleleri kullanır. Bu röleler isterseniz firmanızın kullandığı internet hattı üzerine isterseniz de farklı bir GPRS modülü üzerine kurularak 24 saat boyunca takibinizi yapar. Bu şekilde kompanzasyon sistemi işinde uzman kişilerce kurularak takip işleminiz gerçekleştirilmiş olur. Bu sistem ile reaktif ve aktif enerji sınırlarınızın aşılması durumunda hemen bilgilendirilmeniz ve önlem almanız sağlanır. Reaktif enerji harcamasına bağlı olarak herhangi bir cezai işleme tabi tutulmamak için kompanzasyon sistemlerini işletmenizde kullanmanız her zaman sizin yararınıza olacaktır.

Sayılar Mühendislik ve Kompanzasyon Sistemleri

Sayılar Mühendislik uzaktan bilgisayarlı sistemleri ve GPRS bağlantıları sayesinde işletmenizin kanunlarla belirlenen aktif ve reaktif sınırları aşmanızı engeller. Zamanında aldığı uyarılar ile günün her saatinde kullanılan enerjilerin artıp azaldığını kontrol ederek sizi bilgilendirir. Sayılar Mühendislik kompanzasyon sistemleri enerji harcamalarınız konusunda her daim sizi bilgilendirmeye çalışan bir firmadır. Bünyesinde barındırdığı çalışma arkadaşları kompanzasyon takibi konusunda uzman kişilerdir. Bu sistemlerin nasıl kurulması gerektiği teknik bilgi ve uzmanlık isteyen bir iş olduğu için bu kişiler her zaman bilgili ve eğitimli kişilerdir. Sayılar Mühendislik her zaman müşterilerinin iyiliğini düşünür ve bu yüzden herhangi bir enerji sınırının aşılması durumunda müşterilerini bilgilendirir ve müşterilerinin içinin rahat olmasını sağlar.

Kompanzasyon Takibi Özeti

Reaktif enerji tüketiminde limit değerlerin aşılmasından dolayı Elektrik faturalarına parasal cezalar yansıtılmaktadır ve israfa sebebiyet vermektir. Elektrik enerji kullanımında hiç bir katkı olmadığı gibi şebekeye fazladan yük bindirerek verimi de düşürür. Bu cezadan ve israftan kurtulmak Kompanzasyon sistemini kurmak ile mümkündür. Kompanzasyon panonuzu Haberleşme modülü ilavesi ile uzaktan takip edebiliyoruz. İstendiği durumlarda tüketicinin kendisine de uzaktan takip edebilmesi için imkan sağlayabiliyoruz, böylece cezaya girmeden sisteme müdahale ederek tüketicilerimizi oluşacak maddi kayıptan kurtarıyoruz.